Hiển thị tất cả 2 kết quả

Giới thiệu các thiết kế đồng phục bếp đại diện cho đất nước mặt trời mọc Nhật Bản đã được hiện đại hóa theo tiêu chí thuận tiện và phù hợp với người Việt.

Giới thiệu các thiết kế đồng phục bếp với các chi tiết thiết kế mang hơi hướng truyền thống từ trang phục Nhật bản.