Đồng phục bếp Nhật - Hàn tuyển tập 2017-2018 PII

Đồng phục áo bếp trưởng

 • DBBNHDB17001
  DBBNHDB17001
 • DBBNHDB17003
  DBBNHDB17003
 • DBBNHDB17005
  DBBNHDB17005
 • DBBNHDB17007
  DBBNHDB17007
 • DBBNHDB17009
  DBBNHDB17009
 • DBBNHDB17010
  DBBNHDB17010
 • DBBNHDB17012
  DBBNHDB17012
 • DBBNHDB17015
  DBBNHDB17015
Giá:0.00K
 • DBBNHDB17002
  DBBNHDB17002
 • DBBNHDB17004
  DBBNHDB17004
 • DBBNHDB17006
  DBBNHDB17006
 • DBBNHDB17008
  DBBNHDB17008
 • DBBNHDB17011
  DBBNHDB17011
 • DBBNHDB17013
  DBBNHDB17013
 • DBBNHDB17014
  DBBNHDB17014

1, Tính năng kỹ thuật :

Trang phục dành cho nhân viên đầu bếp nhà hàng, khách sạn.

2, Chất liệu : thô/ phin

3, Kích thước:

S / M / L / XL (hoặc theo yêu cầu của khách hàng.)

4, Màu sắc : ( theo yêu cầu của khách hàng)

5, Mô tả: áo bếp kiểu Nhật Bản dành cho bếp trưởng.

Ghi chú: Đây là sản phẩm mẫu, thông tin chi tiết sẽ được thực hiện thay đổi theo đúng yêu cầu của khách hàng.

MSP: BBNHDB17001, DBBNHDB17003, DBBNHDB17005, DBBNHDB17007, DBBNHDB17009, DBBNHDB17010, DBBNHDB17012, DBBNHDB17015, DBBNHDB17002, DBBNHDB17004, DBBNHDB17006, DBBNHDB17008, DBBNHDB17011, DBBNHDB17013, DBBNHDB17014