Đồng phục bếp Nhật - Hàn tuyển tập 2017-2018 PI

Đồng phục áo bếp trưởng

 • DBBNHTT17014
  DBBNHTT17014
 • DBBNHTT17011
  DBBNHTT17011
 • DBBNHTT17010
  DBBNHTT17010
 • DBBNHTT17008
  DBBNHTT17008
 • DBBNHTT17005
  DBBNHTT17005
 • DBBNHTT17002
  DBBNHTT17002
 • DBBNHTT17001
  DBBNHTT17001
Giá:0.00K
 • DBBNHTT17015
  DBBNHTT17015
 • DBBNHTT17013
  DBBNHTT17013
 • DBBNHTT17012
  DBBNHTT17012
 • DBBNHTT17009
  DBBNHTT17009
 • DBBNHTT17007
  DBBNHTT17007
 • DBBNHTT17006
  DBBNHTT17006
 • DBBNHTT17004
  DBBNHTT17004
 • DBBNHTT17003
  DBBNHTT17003

1, Tính năng kỹ thuật :

Trang phục dành cho nhân viên đầu bếp nhà hàng, khách sạn.

2, Chất liệu : thô/ phin

3, Kích thước:

S / M / L / XL (hoặc theo yêu cầu của khách hàng.)

4, Màu sắc : ( theo yêu cầu của khách hàng)

5, Mô tả: áo bếp kiểu Nhật Bản dành cho bếp trưởng.

Ghi chú: Đây là sản phẩm mẫu, thông tin chi tiết sẽ được thực hiện thay đổi theo đúng yêu cầu của khách hàng.