Đầu bếp Nhật Bản 2013 2014

Đồng phục đầu bếp phong cách Nhật Bản

 • DBDBNB14001
  DBDBNB14001
 • DBDBNB14005
  DBDBNB14005
 • DBDBNB14003
  DBDBNB14003
Giá:0.00K
 • DBDBNB14002
  DBDBNB14002
 • DBDBNB14004
  DBDBNB14004
 • DBDBNB14006
  DBDBNB14006

1, Tính năng kỹ thuật :

Trang phục dành cho nhân viên đầu bếp nhà hàng, khách sạn.

2, Chất liệu : thô/ phin

3, Kích thước:

S / M / L / XL (hoặc theo yêu cầu của khách hàng.)

4, Màu sắc : ( theo yêu cầu của khách hàng)

5, Mô tả: áo bếp kiểu Nhật Bản dành cho bếp trưởng.

Ghi chú: Đây là sản phẩm mẫu, thông tin chi tiết sẽ được thực hiện thay đổi theo đúng yêu cầu của khách hàng.

Các mã sản phẩm gồm: DBDBNB14001, DBDBNB14002, DBDBNB14003, DBDBNB14004, DBDBNB14005, DBDBNB14006